PRIMARIA COMUNEI LUDOS

Judetul Sibiu

AGRICULTURA

 Padurile comunei Ludos sunt in administrarea Ocolului Silvic Valea Cibinului si au o suprafata totala de 722 ha.

Suprafata agricola a comunei Ludos este de 3913 ha din care:

- teren arabil: 1613 ha ;

- fanete si pasuni: 1578 ha

Agricultura este principala ramura de baza a comunei Ludos. Preponderenta in agricultura comunei o detine cresterea animalelor. Dintre culturi, cele mai raspandite sunt: porumbul, graul, orzul, cartoful, sfecla de zahar.

In anul 2011 situatia numarului de animale din comuna Ludos a fost urmatoarea :

Bovine: 125 capete

Porcine: 225 capete

Ovine: 3900 capete

Pasari: 3950 capete

Cabaline: 70 capete

Albine: 260 familii albine